Privacy- en cookieverklaring

Via Sportsokken.nl (een handelsnaam van Hooghuis Sportservice.nl), verwerken wij persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens dan ook op een zorgvuldige en veilige manier.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Voor welke gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Contact opnemen en klantenservice
Wanneer je ons een e-mail of brief stuurt, of op een andere manier contact met ons opneemt, kunnen we jouw naam, adres- en contactgegevens en ingestuurde berichten gebruiken om jouw verzoek of vraag te beantwoorden. Wij bewaren jouw gegevens totdat we denken dat je helemaal tevreden bent.  

Jouw bestelling
We gebruiken jouw persoonsgegevens om je bestelling netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken we jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en ordernummer. Wij sturen deze gegevens door naar PostNL, die de gewenste producten vervolgens bij jou komt bezorgen.
Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank en deze geven we weer door aan onze betalingspartners (Omnikassa-Rabobank). Jouw factuurgegevens bewaren we in het kader van de fiscale bewaarplicht, ook wanneer deze in jouw account staan en je heft je account op.  

Jouw account
Met een account kun je sneller afrekenen, jouw persoonlijke gegevens inzien en beheren en bestellingen traceren. Hiervoor gebruiken we jouw naam, e-mailadres en wachtwoord. We bewaren jouw account totdat je het weer opheft, met uitzondering van jouw factuurgegevens (zie hierboven)

Nieuwsbrief
Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen, bijzondere producten en aanbiedingen, kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor registreren we je e-mailadres. We sturen de nieuwsbrief alleen met jouw toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat bovendien een afmeldlink waarmee je je weer kunt afmelden.

 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Bezorgingsdiensten;
 • Cookieleveranciers;

Sportsokken.nl kan je persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van Hooghuis Sportservice b.v., op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen Hooghuis, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met jou uit te voeren. Dit betekent dat je persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van Hooghuis Sportservice B.V. Deze medewerkers krijgen enkel toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met jouw gegevens om en zullen zij jouw persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser. Wij

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken, raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.   

Sociale Media en WhatsApp

Op onze website zijn sociale media buttons opgenomen van Facebook en Instagram. Met behulp van deze buttons kun je ervoor kiezen om via je eigen sociale media-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of om onze pagina te delen met je netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke sociale media-pagina. Als je op een sociale media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter jouw herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van deze diensten is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, voor de meest actuele informatie. 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder. 

Daarnaast heb je de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Het laten beperken van de verwerking
 • Het (laten) overdragen van persoonsgegevens 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband jouden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacy- en cookieverklaring, kun je contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail info@sportsokken.nl
Telefoon:  040 – 2466966 (Hooghuis Sportservice b.v.)

Een brief schrijven kan natuurlijk ook:

Hooghuis Sportservice b.v.
T.a.v. Sportsokken.nl
Ekkersrijt 4202
5692 DE  Son en Breugel

KvK-nummer: 17074088
BTW nummer: NL800430219B01

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-11-2019.